5/5 - (4 votes)

Rozpoznawanie PTSD: Kryteria Diagnostyczne i Ich Znaczenie

Wprowadzenie do PTSD

Zespół Stresu Pourazowego (PTSD) to poważne schorzenie psychiczne, które może wystąpić po doświadczeniu lub byciu świadkiem traumatycznych wydarzeń. Rozpoznanie PTSD wymaga zrozumienia i zidentyfikowania specyficznych kryteriów diagnostycznych.

Kryterium A: Traumatyczne Doświadczenie

Kryterium A dotyczy bezpośredniego doświadczenia, bycia świadkiem lub konfrontacji z zagrożeniem życia, śmiercią lub poważnym zranieniem. Reakcja na takie zdarzenia obejmuje silny strach, przerażenie lub bezradność.

Kryterium B: Powtarzanie Doświadczeń

Objawy ponownego przeżywania traumatycznego zdarzenia obejmują:

 • Natrętne wspomnienia,
 • Niepokojące sny,
 • Zjawiska dysocjacyjne,
 • Psychologiczny i fizyczny dyskomfort podczas przypominania zdarzenia.

Kryterium C: Unikanie i Odrętwienie

Kryterium C opisuje unikanie myśli lub uczuć związanych z wydarzeniem oraz objawy odrętwienia, takie jak:

 • Niemożność przypominania sobie ważnych okoliczności zdarzenia,
 • Zawężenie zainteresowań,
 • Wyobcowanie od innych,
 • Stępienie emocji.

Kryterium D: Objawy Pobudliwości

Objawy pobudliwości obejmują:

 • Zaburzenia snu,
 • Problemy z koncentracją uwagi,
 • Wybuchy gniewu,
 • Nadmierna czujność,
 • Przestrach.

Kryterium E: Czas Trwania

Objawy muszą trwać minimum jeden miesiąc.

Kryterium F: Dyskomfort i Zaburzenie Funkcjonowania

Objawy muszą powodować znaczący dyskomfort i zaburzać codzienne funkcjonowanie osoby.

Nowe Kryteria w ICD-11

ICD-11 wprowadza nowe kategorie PTSD, które obejmują:

 1. Ponowne przeżywanie traumatycznego wydarzenia w postaci natrętnych wspomnień czy koszmarów.
 2. Unikanie myśli, wspomnień, aktywności, sytuacji lub osób związanych z traumą.
 1. Uporczywe postrzeganie zwiększonego zagrożenia, nadmierna czujność, i reakcje przestrachu.

Dodatkowe Aspekty PTSD w ICD-11

Rozszerzone problemy z regulacją emocji, przekonania o własnej słabości i trwałe trudności w relacjach są również istotne w nowym podejściu do diagnozowania PTSD.

Wnioski

Rozpoznanie PTSD wymaga kompleksowego podejścia i zrozumienia różnorodnych objawów. Zrozumienie i stosowanie tych kryteriów jest kluczowe dla właściwej diagnozy i leczenia PTSD.