Potrzebujesz
wsparcia?

Porozmawiaj z nami.

o mnie

Poznajcie mnie, Samuel Wojeński, człowiek, który przemierzył edukacyjne ścieżki na prestiżowych uczelniach w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Polsce. Moja pasja do psychologii, zarządzania i aktorstwa zaowocowała wyjątkowym połączeniem wiedzy i doświadczeń, które kształtują moją profesjonalną tożsamość.

Jestem zaszczycony byciem częścią Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, w grupie specjalizującej się w kryzysie i traumie. Moje zaangażowanie sięga również Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji, gdzie współpracuję z ekspertami w dziedzinie psychologii.

W Polsce, moja droga edukacyjna podyplomowa w psychologii kryzysu, interwencji kryzysowej i psychotraumatologii otworzyła mi oczy na nowe możliwości. Fascynuje mnie połączenie neurologii z praktycznym zastosowaniem w leczeniu traum, co stało się moją zawodową pasją.

Obecnie jestem doktorantem prestiżowego Uniwersytetu w Birmingham badając Wzrost po Traumie u Ofiar Wypadków Samochodowych.

W roli współwłaściciela kancelarii prawniczej, specjalizuję się w pomocy ofiarom wypadków drogowych, oferując wsparcie psychologiczne oraz analizując ekspertyzy sądowe. Moje doświadczenie zawodowe wzbogaciła również współpraca z Tramwajami Warszawskimi w ich programie wsparcia psychologicznego.

Poza moją działalnością w dziedzinie psychologii, prowadzę także firmę w branży marketingowej i energii odnawialnej. To połączenie pasji zawodowych i przedsiębiorczości pozwala mi na szerokie spojrzenie na różne aspekty życia społecznego i biznesowego.

Na płaszczyźnie osobistej, jestem dumny z bycia ojcem dwójki dzieci i mężem niezwykle inspirującej artystki baletu, która zachwyca na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie. Osobiście czerpię radość z literatury, muzyki, a także z baletu, będąc blisko sztuki i kultury.

Samuel Wojeński – mieszanka wiedzy, pasji i doświadczeń

Samuel Wojeński   DBA, MBA, MBPSs, PG Cert SPI, BSc Hons (Psych), BSc (Open) Dip HE (Open)

psychotraumatologia

Psychotraumatologia: Fascynująca Dziedzina Psychologii i Neurologii

Zrozumienie Traumy: Klucz do Zdrowia Psychicznego

Psychotraumatologia, będąca unikalną i fascynującą dziedziną nauki, koncentruje się na badaniu i leczeniu zaburzeń wywołanych przez traumatyczne doświadczenia. Ta specjalizacja psychologiczna wykorzystuje zaawansowane metody, takie jak rezonans magnetyczny mózgu, aby połączyć wiedzę z zakresu neurologii i biologii, oferując holistyczne podejście do leczenia i zrozumienia ludzkiego umysłu.

Ewolucyjne Aspekty Psychotraumatologii

W psychotraumatologii kluczowe jest zrozumienie, że ludzki mózg i ciało ewoluowały w celu ochrony przed zagrożeniami. Specjaliści z tej dziedziny badają, jak mózg reaguje na różne etapy traumatycznego zdarzenia i jakie długotrwałe skutki trauma może wywołać w naszym systemie nerwowym i ciele.

Różnorodne Oblicza Traumy

Psychotraumatologia bada zarówno jednorazowe traumy, jak te wynikające z katastrof naturalnych czy wypadków, jak i te powstałe w wyniku działań innych ludzi, takich jak napad czy gwałt. Szczególnie trudne do przetworzenia są traumy związane z osobami bliskimi, które powinny oferować miłość i bezpieczeństwo, a stają się źródłem strachu i bólu.

Terapia Traumy: Skuteczne Metody Leczenia

W procesie terapii traum, psychotraumatolog kładzie nacisk na umożliwienie dialogu między rozszczepionymi częściami jaźni, na odmrożeniu i rozluźnieniu ciała oraz na połączeniu go z umysłem. Terapia ta koncentruje się nie tylko na traumatycznym zdarzeniu, ale również na obecnych problemach życiowych klienta, które mogą być z nim związane.

Psychotraumatologia w Praktyce

Psychotraumatologowie stosują różnorodne metody terapii, w tym EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), czyli terapię polegającą na desensybilizacji i przetwarzaniu przez ruch gałek ocznych. Jest to skuteczne narzędzie w radzeniu sobie z następstwami zdarzeń traumatycznych, zarówno w przypadku PTSD, jak i innych zaburzeń emocjonalnych wywołanych traumą.

Wartość Edukacyjna Psychotraumatologii

Studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii oferują zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zrozumienia i leczenia traum. Program taki jest idealny dla psychologów, terapeutów, a także dla osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy w tym obszarze. Ukończenie takich studiów umożliwia zdobycie uprawnień do prowadzenia terapii traumy oraz przyczynia się do rozwoju zawodowego w dziedzinie psychologii.

Psychotraumatologia: Klucz do Rozwiązania Wewnętrznych Konfliktów

Psychotraumatologia pomaga zrozumieć wewnętrzne sprzeczności, które często niszczą wartościowe związki i kariery. Rozumienie podstawowych mechanizmów obronnych, takich jak walka, ucieczka, zamrożenie czy poddanie się, jest kluczowe w leczeniu i pomocy osobom doświadczającym traumy.

Wpływ Traumy na Życie Codzienne

Traumy mogą mieć długofalowe konsekwencje w postaci problemów emocjonalnych, zaburzeń snu, a nawet zaburzeń po stresie traumatycznym (PTSD). Skuteczna terapia traumy pomaga osobom dotkniętym przez te doświadczenia w nazwaniu i przetworzeniu ich, aby nie miały już negatywnego wpływu na codzienne życie i relacje.

Znaczenie Psychotraumatologii w Świecie Współczesnym

W dzisiejszym świecie, gdzie wiele osób doświadcza różnego rodzaju traum, od klęsk żywiołowych po przemoc psychiczną, rola psychotraumatologa jest nieoceniona. Pomoc psychologiczna oferowana przez specjalistów w tej dziedzinie może znacząco wpłynąć na jakość życia osób, które przeżyły trudne doświadczenia.

Psychotraumatologia Online: Nowoczesne Rozwiązania

Z rosnącym zainteresowaniem psychoterapią online, psychotraumatologowie oferują także konsultacje i terapie przez internet. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla osób, które mają ograniczony dostęp do placówek stacjonarnych lub preferują terapię w komfortowych waru nkach własnego domu. Jeśli taka forma interwencji jest dla Ciebie najbardziej komfortowa zapraszam do kontaktu.

interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa – metody interwencji, kto skorzysta, dlaczego warto.

Interwencja kryzysowa – forma pomocy psychologicznej po zdarzeniu kryzysowym. Kto skorzysta, rodzaje kryzysu, metody interwencji. 

Zrozumienie i Radzenie Sobie z Kryzysem – Kluczowe Aspekty Interwencji Kryzysowej

Co to Jest Kryzys?

Kryzys to zaburzenie równowagi psychicznej, które często wiąże się z brakiem kontroli, utratą wpływu na sytuację i poczuciem bezradności. Jest to normalna reakcja na nienormalne okoliczności. W historii psychologii, początki badań nad kryzysem związane są z pracami Lindemanna dotyczącymi PTSD i traumy po wojnie. W kryzysie jednostka uznaje, że nie jest w stanie sobie poradzić z sytuacją, co może prowadzić do stanu napięcia emocjonalnego i potrzeby zmiany dotychczasowych sposobów funkcjonowania.

Jak Radzić Sobie z Kryzysem?

Możliwość radzenia sobie z kryzysem zależy od kilku czynników. Ważne jest wsparcie, cechy osobowościowe takie jak otwartość na doświadczenia i odporność, a także zdolność do adaptacji i przetwarzania trudnych doświadczeń. Interwencja kryzysowa, jako działanie doraźne i skoncentrowane na szybką pomoc, odgrywa tu kluczową rolę.

Cechy Charakterystyczne Kryzysu

Według Caplana, kryzys ma charakter przejściowy i zazwyczaj jest rozwiązywalny w ciągu około pięciu tygodni. Efektywne rozwiązanie kryzysu zależy od działań danej osoby oraz interwencji innych ludzi. Ludzie w kryzysie są bardziej otwarci na pomoc, która powinna być udzielona jak najszybciej, najlepiej w ciągu pierwszych 24 godzin od zgłoszenia potrzeby.

Interwencja Kryzysowa – Czym Jest i Jak Działa?

Interwencja kryzysowa to specjalistyczne wsparcie psychologiczne, które koncentruje się na szybkim reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Jest to forma pomocy, która dąży do redukcji symptomów, przywrócenia równowagi psychicznej i zapobiegania dalszej dezorganizacji. Specjaliści w tej dziedzinie, tacy jak psychologowie, pracują na rzecz zrozumienia i rozwiązania kryzysu, wykorzystując zasoby klienta i oferując wsparcie emocjonalne oraz praktyczne.

Dlaczego Interwencja Kryzysowa jest Ważna?

Interwencja kryzysowa jest ważna, ponieważ pomaga osobom doświadczającym kryzysu w szybkim powrocie do stanu przed kryzysem, lub w przypadku PTSD, w radzeniu sobie z trudnościami. Pom

aga także w uzyskaniu nowej perspektywy na trudną sytuację i odnalezieniu efektywnych metod radzenia sobie z problemami.

Różnorodność Sytuacji Kryzysowych

Kryzysy mogą być różnorodne, od sytuacji krytycznych jak wypadki, śmierć bliskiej osoby, czy przemoc, po kryzysy egzystencjalne związane ze zmianą faz życiowych. W każdym przypadku interwencja kryzysowa dostosowuje swoje metody do konkretnego przypadku, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i okoliczności danej osoby.

Znaczenie Specjalistów w Interwencji Kryzysowej

Specjaliści w interwencji kryzysowej, jak interwenci kryzysowi, psychologowie czy pracownicy socjalni, odgrywają kluczową rolę w procesie pomocy. Ich zadaniem jest nie tylko zapewnienie wsparcia emocjonalnego, ale także pomoc w znalezieniu skutecznych rozwiązań problemów oraz nawiązanie kontaktu z odpowiednimi instytucjami wsparcia.

Kryzys a Stres

W kontekście kryzysu ważne jest odróżnienie go od stresu. Stres często wynika z oczekiwań społeczeństwa i naszej reakcji na nie, natomiast kryzys jest głębszym zaburzeniem równowagi, wymagającym specjalistycznej interwencji.

Jak Długo Trwa Interwencja Kryzysowa?

Czas trwania interwencji kryzysowej zależy od indywidualnej sytuacji. Zazwyczaj jest to krótkotrwałe działanie, mające na celu szybką stabilizację osoby w kryzysie. Jednakże, w zależności od sytuacji, interwencja może wymagać dłuższej pracy nad przywróceniem równowagi psychicznej.

Czym Jest Interwencja Kryzysowa?

Interwencja kryzysowa to specjalizowana forma wsparcia dla osób doświadczających sytuacji wykraczających poza ich zdolności adaptacyjne. W życiu każdej osoby mogą pojawić się momenty, które są nieoczekiwane i wymagają konfrontacji z nieprzewidywanymi wyzwaniami. Przykłady takich sytuacji to wypadki samochodowe, nagła śmierć bliskiej osoby, czy doświadczenie napadu. Te wydarzenia mogą wprowadzić dezorganizację w życie jednostki, powodując szok i dezorientację.

Interwencja w Różnych Sytuacjach Kryzysowych

Interwencja kryzysowa nie ogranicza się do zdarzeń nagłych. Równie istotne są kryzysy rozwijające się powoli, ale o długotrwałym wpływie, takie jak przemoc fizyczna czy seksualna, rozwód, czy śmierć bliskiej osoby po długotrwałej chorobie. Zespół interwencji kryzysowej, w którym często uczestniczą psychologowie i pracownicy socjalni, podejmuje działania mające na celu przywrócenie równowagi psychicznej.

Znaczenie Psychologicznej Pomocy w Interwencji Kryzysowej

Zwrócenie się po pomoc psychologiczną w trudnych sytuacjach jest naturalne i stanowi ważny krok w procesie radzenia sobie z problemami. Interwencja kryzysowa oferuje krótkotrwałe, lecz skuteczne wsparcie, ułatwiając odnalezienie wewnętrznych zasobów i sił. Dzięki profesjonalnej interwencji możliwe jest przetworzenie trudnej sytuacji i spostrzeganie jej w szerszym kontekście życia.

Rola Specjalisty w Interwencji Kryzysowej

Specjalista w dziedzinie interwencji kryzysowej pomaga nie tylko w znalezieniu alternatywnych rozwiązań, ale również w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi instytucjami wsparcia. Celem interwencji jest nie tylko przywrócenie równowagi psychicznej, ale też zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i pomocy w wyjściu z kryzysu.

Interwencja Kryzysowa w Praktyce

Praca w interwencji kryzysowej skupia się na zrozumieniu i odpowiednim reagowaniu na reakcje kryzysowe. Specjaliści są szkoleni, aby efektywnie udzielać wsparcia, stosując metody pomocy psychologicznej, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby. Często interwencja ta przybiera formę psychoterapii, poradnictwa, czy nawet pierwszej pomocy psychologicznej.

Kiedy Wymagana Jest Interwencja Kryzysowa?

Osoba w kryzysie często przeżywa poczucie utraty kontroli, co może prowadzić do braku równowagi emocjonalnej. Sytuacje takie jak utrata pracy, rozwód, czy inne trudne sytuacje życiowe mogą wymagać interwencji psychologicznej. W tych przypadkach, pomoc z zewnątrz staje się nie tylko pomocna, ale często niezbędna.

Długotrwałe Skutki Interwencji Kryzysowej

Chociaż interwencja kryzysowa jest często krótkotrwała, jej wpływ na życie osoby może być transformacyjny. Pomaga w zmianie dotychczasowych sposobów widzenia problemów, dając nową perspektywę i możliwości rozwiązania trudności. W przypadkach, gdy interwencja jest bardziej złożona, jak w przypadku kryzysów egzystencjalnych dotyczących sensu życia, specjaliści mogą pomóc w odkryciu nowego sensu i kierunku.

 

 

Kontakt

happya